Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

anula69
anula69
5771 f9ba 500
Reposted fromfoods foods
Sponsored post
feedback2020-admin
anula69
5819 3305
Reposted fromfoods foods
anula69
8207 7248
Reposted fromlittlefool littlefool viafoods foods
anula69
0813 eaa8
Reposted fromlittlefool littlefool viafoods foods

July 02 2015

anula69
0955 14c7
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakittiesmama kittiesmama

July 01 2015

anula69
1923 b1aa 500
anula69
Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.
— Z. Herbert
anula69
4174 fa0c
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viafoods foods

June 30 2015

anula69
anula69
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa viasoulkill soulkill
anula69
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viasoulkill soulkill

June 29 2015

anula69

June 28 2015

anula69
8031 a46d
Reposted fromlove-winter love-winter viamariet mariet
anula69

June 26 2015

anula69
8051 66ce
Reposted fromiamstrong iamstrong viadomcica domcica
anula69
anula69
3054 c32f
Reposted fromaamu aamu viadomcica domcica
anula69
3688 3d15
Reposted fromiamstrong iamstrong viamicomomicuando micomomicuando
anula69
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...